ทางเข้า

27, เมียงดง 8-gil, Jung-gu, โซล

04536 สาธารณรัฐเกาหลี

(TEL) + 82-2-773-1555

3 นาที เดินจากสถานี Myeong-dong (ทางออก 8)

จากสนามบินอินชอน

ขึ้นรถไฟสนามบินหรือ AREX (ด่วน) ไปยังสถานีโซลเปลี่ยนเป็นรถไฟใต้ดินสายโซล 4 และลงที่สถานีเมียงดง ทั้งหมดประมาณ 60 นาที

หรือขึ้นรถบัสลีมูซีนของสนามบิน # 6001,6015 (15,000 KRW / ท่าน)
รวมประมาณ 70 นาที

จากสนามบิน Gimpo

ขึ้นรถไฟสนามบินไปยังสถานีโซลเปลี่ยนเป็นรถไฟใต้ดินโซลสาย 4
และลงที่สถานี Myeong-dong รวมประมาณ 40 นาที

หรือขึ้นรถบัสลีมูซีนของสนามบิน # 6021 (7,000 KRW / ท่าน)
รวมประมาณ 50 นาที