สิ่งอำนวยความสะดวก

ศูนย์ธุรกิจ

คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (ฟรี / โรงแรมแขกเท่านั้น)

ห้องประชุม

เหมาะสำหรับการประชุมธุรกิจ (ฟรี / โรงแรมแขกเท่านั้น)