Pansinin

Pansinin


IMPORMASYON
Maraming salamat sa iyong pananatili sa SOLARIA NISHITETSU HOTEL SEOUL MYEONGDONG.
Dahil sa ligal na fire drill ay gaganapin, Ang alarma ng apoy ay tunog sa iskedyul sa ibaba sa loob ng hotel.
Paumanhin sa mga abala at Salamat sa inyong kooperasyon.
FIRE DRILL: Ika-17 ng Set. 2019 14: 00 ~ 16: 00
SOLARIA NISHITETSU HOTEL SEOUL MYEONGDONG
Tagapamahala