Cơ sở vật chất

Trung tâm thương mại

Máy vi tính & Máy in (Miễn phí / Chỉ dành cho khách của khách sạn)

Phòng họp

Thích hợp cho cuộc họp kinh doanh (Miễn phí / Chỉ dành cho khách của khách sạn)