Để ý

Để ý


THÔNG TIN
Cảm ơn bạn đã ở tại khách sạn SOLARIA NISHITETSU SEOUL MYEONGDONG.
Do khoan lửa hợp pháp sẽ được tổ chức, Chuông báo cháy sẽ được phát trong lịch trình bên dưới khách sạn.
Xin lỗi vì sự bất tiện và Cảm ơn sự hợp tác của bạn.
CHÁY CHÁY 17 tháng 9 năm 2019 14: 00 16: 00
KHÁCH SẠN NARITETSU SOLARIA SEOUL MYEONGDONG
Giám đốc